GIA NHẬP ĐỘI NGŨ

Thực tập sinh Account Event

 • 15/03/2023
 • Thực tập sinh
 • Thiếu sinh quân/ Intern

Xem chi tiết

Tuyển dụng Account Manager

 • 15/04/2023
 • Đóng quân toàn thời gian
 • Tiểu đội trưởng/ Leader 

Xem chi tiết

Tuyển dụng Event Executive

 • 15/04/2023
 • Đóng quân toàn thời gian
 • Quân chủ lực/ Executive

Xem chi tiết

Tuyển dụng Marketing Executive

 • 01/04/2023
 • Đóng quân toàn thời gian
 • Quân chủ lực/ Executive

Xem chi tiết

Tuyển dụng Planner

 • 15/04/2023
 • Đóng quân toàn thời gian
 • Quân chủ lực/ Executive

Xem chi tiết

Tuyển dụng PR Specialist

 • 31/10/2022
 • Đóng quân toàn thời gian
 • Quân Chủ lực/ Executive

Xem chi tiết

Tuyển dụng Creative Content Team Leader

 • 01/04/2023
 • Đóng quân toàn thời gian
 • Tiểu đội trưởng/ Leader 

Xem chi tiết

Tuyển dụng Account Executive

 • 31/03/2023
 • Đóng quân toàn thời gian
 • Quân Chủ lực/ Executive

Xem chi tiết

Tuyển dụng Creative Copywriter

 • 31/03/2022
 • Đóng quân toàn thời gian
 • Quân chủ lực/ Executive

Xem chi tiết

Thực tập sinh Nhân sự – HR Internship

 • 30/03/2023
 • Thực tập sinh
 • Thiếu sinh quân/ Intern

Xem chi tiết

Tuyển dụng Graphic Designer

 • 01/04/2023
 • Đóng quân toàn thời gian
 • Quân chủ lực/ Executive

Xem chi tiết

Tuyển dụng Content Marketing

 • 31/03/2022
 • Đóng quân toàn thời gian
 • Quân chủ lực/ Executive

Xem chi tiết

Tuyển dụng HR Executive

 • 31/03/2023
 • Đóng quân toàn thời gian
 • Quân chủ lực/ Executive

Xem chi tiết

Thực tập sinh Graphic Designer

 • 15/04/2023
 • Thực tập sinh
 • Thiếu sinh quân/ Intern

Xem chi tiết

Thực tập sinh Content Marketing

 • 31/07/2022
 • Thực tập sinh
 • Thiếu sinh quân/ Intern

Xem chi tiết

Thực tập sinh Account Marketing

 • 31/03/2022
 • Thực tập sinh
 • Thiếu sinh quân/ Intern

Xem chi tiết

Nếu bạn không tìm thấy vị trí phù hợp

Gửi form ứng tuyển ở khu vực bên phải màn hình đến chúng tôi. Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi sẽ đánh giá và liên hệ lại với bạn sớm nhất

FORM ỨNG TUYỂN